Hallitus tiedottaa: Yhdistyksen varsinainen kokous keskiviikkona 14.6.2017

Yhdistyksen sääntömääräinen varsinainen kokous pidetään keskiviikkona 14.6.2017 alkaen kello 18. Kokouspaikkana on Ovenia Isännöinti Oy, Ratamestarinkatu 7 A, Itä-Pasila. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, minkä lisäksi uusi isännöitsijämme Janne Heliste esittäytyy.

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen (valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina)
 3. Osanottajien ja heidän käytössään olevien äänten toteaminen
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Asialistan hyväksyminen
 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä toiminta- ja talouskertomuksen esittely
 7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
 9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 10. Käsitellään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2017, vahvistetaan talousarvio ja määrätään asumisoikeusasukkaiden yhdistykselle suoritettavan käyttövastikkeen suuruus
 11. Määrätään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot (hallitus ehdottaa pieniä korotuksia)
 12. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä
 13. Valitaan hallituksen jäsenet ja päätetään, milloin heidän toimikautensa alkaa
 14. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 15. Määrätään tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä
 16. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
 17. Kokouksen päättäminen

Hallitus toivoo, että jokaisessa asuinkohteessa asukkaat miettisivät etukäteen, kenen haluavat edustavan itseään uudessa hallituksessa. Suurin osa nykyisen hallituksen jäsenistä ei ole enää käytettävissä.