Esittely ja toiminta

Helsingin Seudun Asumisoikeusyhdistys (HELAS) on vuonna 1995 perustettu, valtion lainansaajakelpoinen taloudellinen yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on voittoa tuottamatta tarjota jäsenilleen asumismahdollisuus yhdistyksen omistamassa yhdessä tai useammassa talossa. HELASin toiminta perustuu lakiin asumisoikeusyhdistyksistä. HELASin ensimmäiset omat asuntokohteet valmistuivat vuoden 1997 aikana.

HELASilla on kahdeksan erikokoista ja ikäistä kohdetta. Asuntoja on yhteensä 127 kappaletta. HELASin toiminnan lähtökohtia ovat viihtyisien ja toiminnallisesti monipuolisten asuinympäristöjen luominen ympäristöystävällisyys, energian ja luonnonvarojen säästäminen asukkaiden yhteistoiminnan ja aktiivisuuden edistäminen.

Mitä on asumisoikeusasuminen?

 • Asumisoikeusasuminen on asuinmuoto, jossa asumisoikeus tiettyyn asuntoon ostetaan nk. asumisoikeusmaksulla
 • Asumisoikeusasuminen tarjoaa vapautta, kuten vuokra-asuminen turvallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, kuten omistusasuminen
 • Asumisoikeusasukkaaksi Sinulta edellytetään – vähintään 18 vuoden ikää – asunnontarvetta.
 • Et omista kohtuullisen asumistason mukaista asuntoa
 • Ettet omaa riittävää varallisuutta omistusasunnon hankkimiseen

Asumisoikeusasuminen on erinomainen vaihtoehto Sinulle, jos

 • Olet yksityisten markkinoiden vuokralainen, mutta haluat turvallisemman ja omaehtoisemman asumismuodon sekä enemmän päätösvaltaa asumisessasi
 • Et voi hakea aravavuokra-asuntoa eikä sinulla ole varaa omistusasuntoon
 • Et halua sitoutua tiettyyn paikkakuntaan tai omistusasuntoon

Muita asumisoikeusasumiseen liittyviä asioita

 • Asumisoikeuden haltijaa ei voida syyttä irtisanoa
 • Asumisoikeussopimusta ei voi tehdä määräaikaisena
 • Asunnot säilyvät pysyvästi asumisoikeusasuntoina vaikka talon lainat on maksettu takaisin
 • Asumisoikeussopimus voidaan yhdistyksen puolesta purkaa jos asukas esim. jättää käyttövastikkeen
  maksamatta tai toistuvasti rikkoo talon järjestyssääntöjä
 • Asumisoikeuden voi siirtää lähiomaisille

Asumisoikeusmaksu

Asumisoikeusmaksu on 15 % asunnon hankintahinnasta ja suoritetaan pääosin kohteen rakentamisen alkaessa.
Maksua varten voi saada rahalaitoksilta lainaa jonka korot voi vähentää verotuksessa
Asumisoikeusmaksu maksetaan rakennuskustannusindeksillä korjattuna asukkaalle takaisin tämän muuttaessa asunnosta.

Takaisinmaksun varmistamiseksi on perustettu asumisoikeusyhdistysten yhteinen lunastustakuurahasto.
Lisäksi asukas saa korvauksen huoneistossa itse tekemistään, ennalta sovituista parannustöistä.

Käyttövastike

Asukkailta perittävällä käyttövastikkeella katetaan asumisoikeustalon rahoituksen ja ylläpidon edellyttämät menot.
Vastike perustuu omakustannusperiaatteeseen. Käyttövastikkeen maksamiseen voi saada asumistukea.

Asumistuesta saat lisätietoja KELAn sivuilta.