Esittely ja toiminta

Helsingin Seudun Asumisoikeusyhdistys (HELAS) on vuonna 1995 perustettu, valtion lainansaajakelpoinen taloudellinen yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on voittoa tuottamatta tarjota jäsenilleen asumismahdollisuus yhdistyksen omistamassa yhdessä tai useammassa talossa. HELASin toiminta perustuu lakiin asumisoikeusyhdistyksistä.

HELASilla on kahdeksan erikokoista ja -ikäistä kohdetta, joihin pääset tutustumaan esittelysivun kautta. Asuntoja on yhteensä 127 kappaletta. Vaihtuvuus on ollut vuosittain hiukan yli 10 %:n luokkaa, mistä osa on sisäistä muuttoa HELASin eri kohteiden välillä.

HELASin toiminnan lähtökohtia ovat viihtyisien ja toiminnallisesti monipuolisten asuinympäristöjen luominen ympäristöystävällisyys, energian ja luonnonvarojen säästäminen asukkaiden yhteistoiminnan ja aktiivisuuden edistäminen. Vastaamme mielellään kysymyksiin, joita voi lähettää HELASin hallitukselle osoitteella info@helas.fi.

Mitä on asumisoikeusasuminen?

 • Asumisoikeusasuminen on asuinmuoto, jossa asumisoikeus tiettyyn asuntoon hankitaan asumisoikeusmaksulla.
 • Asumisoikeusasuminen tarjoaa vapautta, kuten vuokra-asuminen, mutta myös turvallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, kuten omistusasuminen.
 • Asumisoikeusasukkaaksi päästäkseen on oltava täysi-ikäinen (18 vuotta), hakijalla on oltava asunnon tarve, eikä omistuksessa ole kohtuullisen asumistason tarjoavaa asuntoa tai varallisuutta omistusasunnon hankkimiseen.

Asumisoikeusasuminen on erinomainen vaihtoehto Sinulle, jos

 • olet yksityisten markkinoiden vuokralainen, mutta haluat turvallisemman ja omaehtoisemman asumismuodon sekä enemmän päätösvaltaa asumisessasi,
 • et voi hakea aravavuokra-asuntoa eikä sinulla ole varaa omistusasuntoon tai
 • et halua sitoutua tiettyyn paikkakuntaan tai omistusasuntoon.

Muita asumisoikeusasumiseen liittyviä asioita

 • Asumisoikeuden haltijaa ei voida ilman perusteltua syytä sanoa irti.
 • Asumisoikeussopimusta ei voi tehdä määräaikaisena.
 • Asunnot säilyvät pysyvästi asumisoikeusasuntoina, vaikka talon lainat on maksettu takaisin.
 • Asumisoikeussopimus voidaan yhdistyksen puolelta purkaa, jos asukas esim. jättää käyttövastikkeen maksamatta tai toistuvasti rikkoo talon järjestyssääntöjä.
 • Asumisoikeuden voi siirtää lähiomaiselle.

Asumisoikeusmaksu

 • Asumisoikeusmaksu on 15 % asunnon hankintahinnasta.
 • Maksua varten voi saada rahalaitoksilta lainaa jonka korot voi vähentää verotuksessa.
 • Asumisoikeusmaksu maksetaan rakennuskustannusindeksillä korjattuna asukkaalle takaisin tämän muuttaessa asunnosta.
 • Takaisinmaksun varmistamiseksi on perustettu asumisoikeusyhdistysten yhteinen lunastustakuurahasto.
 • Asukas voi saada korvauksen huoneistossa tekemistään, ennalta sovituista parannustöistä.

Käyttövastike

Asukkailta perittävällä käyttövastikkeella katetaan asumisoikeustalon rahoituksen ja ylläpidon edellyttämät menot. Vastike perustuu omakustannusperiaatteeseen. Käyttövastikkeen maksamiseen voi saada asumistukea.

Asumistuesta saat lisätietoja KELAn sivuilta.